Dowóz z McDonald’s Oława dzięki Olavia

WIRTUALNA KASA123

Chciałbym udostępnić paragon, wysyłając go przez komunikator, którego nie ma na sugerowanej liście, np. Messenger, Facebook. Jak mogę dodać komunikator do wysyłki paragonu?

Wiele funkcji, których używasz podczas obsługi swojego urządzenia, to funkcje systemowe. Tak jest też w przypadku funkcji EKSPORTUJ. Funkcja ta automatycznie wykrywa aplikacje spełniające dane wymaganie udostępniania i pokazuje je na liście. Nie mamy na nią wpływu. Jest związana z wersją Androida i tzw. UI producenta urządzenia. Jeżeli dostępna jest opcja lub lista WSZYSTKIE APLIKACJE na ekranie EKSPORTU lub UDOSTĘPNIANIA, to sprawdź, czy jest tam oczekiwana aplikacja i ją wybierz.

Co się dzieje, w przypadku, gdy rozpoczęta sprzedaż usługi nie zostanie dokonana?

Jeżeli rozpoczęta sprzedaż nie zostanie dokonana, program Kasa123 Aplikasa wystawia paragon fiskalny anulowany w postaci papierowej i w postaci elektronicznej albo tylko w postaci elektronicznej, stosownie opisany, jako „TRANSAKCJA ANULOWANA”. W przypadku kasy przeznaczonej do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką anulowanie paragonu fiskalnego możliwe jest dla rozliczenia kursu, który rozpoczął się postojem nie dłuższym niż 20 minut i zakończył przejechaniem odcinka drogi nie dłuższego niż 500 m albo tylko samym postojem nie dłuższym niż 20 minut.

(§ 3. ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. (poz. 957))

Co w przypadku kradzieży telefonu

Oznacza to utratę kasy.

Taka sytuacja wymaga odebrania protokołu ze zdarzenia z Policji i zgłoszenie tego faktu do naczelnika urzędu skarbowego.

Nie ma możliwości przywrócenia danych kasy z kopii zapasowej w chmurze, ani odzyskania tych danych z serwerów CRK i ponownego wykorzystania po ponownej instalacji kasy.

Oczywiście istnieje możliwość ponownej instalacji aplikacji na nowym urządzeniu i szybkiego sfiskalizowania nowej kasy. W tym celu należy nabyć nową licencję. Ponowna instalacja nakłada na podatnika obowiązek zgłoszenia nowej kasy do naczelnika urzędu skarbowego.

Czy istnieje możliwość zdalnego zalogowania się do kasy w celu podglądu/eksportu dokumentów?

Nie, do kasy nie można zalogować się zdalnie. Jedynie właściciel kasy ma do niej dostęp. Jednak administrator lub właściciel firmy będzie mógł zobaczyć listę wystawionych dokumentów w powiązaniu ze zleceniami w aplikacji Administrator. Nie będzie to kopia dokumentu, a jedynie widok wybranych informacji w powiązaniu ze zleceniem.

Czy Kasa123 Aplikasa, to prawdziwa kasa fiskalna?

W skrócie: Tak.

Dla programu Kasa123 Aplikasa wydano potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oraz spełnia ona funkcje i wymagania techniczne dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.  Oznacza to, że jest to pełni legalna kasa fiskalna. Co ważne, wraz z wnioskiem o wydanie potwierdzenia dla tego modelu kasy złożona została aplikacja kierowcy systemu Taxi123. Wspomniana wcześnie homologacja zezwala na używanie kasy wyłącznie z aplikacją Taxi123. Działa to podobnie jak sprzętowa kasa fiskalna połączona z taksometrem.

Czy mam możliwość przeniesienia kasy na inne urządzenie?

W skrócie: Nie.

Program Kasa123 Aplikasa po fiskalizacji kasy jest przypisany do jednego urządzenia – nadany został do niego m.in. certyfikat kasy i numer unikatowy. Nie jest zatem możliwe przeniesienie programu Kasa123 Aplikasa na inne urządzenie. Próba przeniesienia danych programu Kasa123 nie odniesie żądanego skutku.

Można jednak w łatwy i szybki sposób zainstalować nową kasę na nowym urządzeniu po otrzymaniu nowego kuponu od sprzedawcy.

Czy mam możliwość przywrócenia programu kasy z kopii zapasowej?

Samodzielna próba zgrania danych z programu Kasa123 Aplikasa być może się uda, lecz dane nie będą możliwe do odczytania, ponieważ, są zaszyfrowane.

Nie ma możliwości przywrócenia danych kasy z kopii, kopii zapasowej w chmurze, ani odzyskania tych danych z serwerów CRK i ponownego wykorzystania po ponownej instalacji kasy.

W przypadku próby rootowania urządzenia w celu skopiowania bazy danych kasa może przejść w tryb do odczytu (zakończyć tryb fiskalny). Rodzi to obowiązki względem urzędu skarbowego. Oczywiście istnieje możliwość ponownej instalacji aplikacji na nowym urządzeniu i szybkiego sfiskalizowania nowej kasy. W tym celu należy nabyć nową licencję. Ponowna instalacja nakłada na podatnika obowiązek zgłoszenia nowej kasy do naczelnika urzędu skarbowego.

Czy mogę odczytać wystawione paragony i raporty?

W skrócie: Tak.

Program Kasa123 Aplikasa umożliwia wyświetlenie i wyeksportowanie dokumentu oraz wydrukowanie dokumentu w dowolnym momencie. Taka czynność jest możliwa w trybach: fiskalny, tylko do odczytu (czyli po zakończeniu używania kasy).

Kasa123 Aplikasa umożliwia także wyeksportowanie danych kasy, która zawiera elektroniczne wersje wszystkich wystawionych dokumentów.

 

Czy mogę posiadać jednocześnie fizyczną kasę fiskalną i aplikację Kasa123 Aplikasa?

Posiadanie kasy fiskalnej i rejestrowanie sprzedaży wynika z przepisów podatkowych. Ustawodawca nie ogranicza liczby kas, potrzebnej do wystawiania paragonów. Jeżeli jednak posiadają Państwo działającą, zarejestrowaną i zalegalizowaną kasę, to zakupienie licencji na kasę wirtualną może być zbędnym wydatkiem. Posiadanie z kolei kasy wirtualnej spełnia wymogi prawa stawiane kasom fiskalnym i nie ma potrzeby posiadać dodatkowo kasy w postaci fizycznej.

Czy moje urządzenie spełnia wymagania programu Kasa123 Aplikasa?

Używanie aplikacji kierowcy systemu Taxi123 nie jest gwarancją, że na Twoim urządzeniu będzie działał program Kasa123 Aplikasa. Szczegółowe wymagania dla urządzeń będą aktualizowane w instrukcji. Poniżej przedstawiamy aktualne:

 • SYSTEM OPERACYJNY: ANDROID 8 LUB WYŻSZY,
 • STREFA CZASOWA DLA EUROPA/WARSZAWA W STANDARDZIE ISO 8601,
 • PROCESOR O PARAMETRACH ZALECANYCH MIN. 1,8 GHz, 2 RDZENIOWY,
 • BEZPIECZNY ELEMENT ZGODNY ZE SPECYFIKACJA SYSTEMU ANDROID,
 • USŁUGI GOOGLE PLAY SERVICES,
 • PAMIĘĆ RAM: MIN 4GB,
 • DOSTĘPNA PAMIĘĆ ROM (WEWNĘTRZNA URZĄDZENIA): MIN. 4GB,
 • STAŁY DOSTĘP DO SIECI INTERNET: 5G, 4G, 3G, WI-FI,
 • KOMUNIKACJA Z DRUKARKĄ: TCP, BLUETOOTH V. 5.0 LUB PORT USB ZGODNY Z DRUKARKĄ.
 • ZASILANIE: AKUMULATOROWE LUB SIECIOWE.
Czy muszę aktualizować program Kasa123 Aplikasa?

Program Kasa123 Aplikasa aktualizuje się wyłącznie przez pobranie nowej wersji programu pracy kasy ze źródła aktualizacji producenta. O nowej wersji programu Kasa123 Aplikasa zostaniesz poinformowany przez program kasy. W przypadku nieudanej aktualizacji program Kasa123 Aplikasa powróci do ostatniej wersji oprogramowania.

Kasa, która nie zostanie zaktualizowana zostanie zablokowana i nie będzie możliwe prowadzenie ewidencji. Nadal możliwe będzie odnalezienie dotychczasowych dokumentów.

Czy muszę podawać prawdziwe dane podatnika

W skrócie: Tak.

Kasa fiskalna w formie oprogramowania podlega procesowi fiskalizacji, podobnie jak ma to miejsce w przypadku kas sprzętowych. Podczas tego procesu sprawdzany jest NIP podatnika. W przypadku podania błędnych danych kasa nie zostanie sfiskalizowana. Za podanie prawdziwych danych odpowiedzialność ponosi podatnik.

Czy muszę wysyłać dokumenty sprzedaży lub raporty do CRK?

W skrócie: Tak.

CRK, czyli Centralne Repozytorium Kas, to serwery ministerstwa finansów, do których trafiają dokumenty z różną częstotliwością, najczęściej po wystawieniu raportu dobowego.

Jednak program kasy będzie realizował takie zadania automatycznie. Jest to część programu kasy w postaci oprogramowania. Wystarczy, że zapewnisz dostęp do Internetu. W przypadku kiedy nie będzie to możliwe, kasa wyświetli ostrzeżenie. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi, aby rozwiązać ewentualne problemy.

Czy odinstalowanie aplikacji grozi utratą kasy?

W skrócie: Tak.

Wraz z odinstalowaniem aplikacji Kasa123 usuwana jest baza danych kasy. Taka sytuacja stwarza konieczność zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego utraty kasy. Nie ma możliwości przywrócenia tych danych z kopii zapasowej, ani odzyskania tych danych i ponownego wykorzystania po ponownej instalacji kasy.

Oczywiście istnieje możliwość ponownej instalacji aplikacji i szybkiego sfiskalizowania nowej kasy. W tym celu należy nabyć nową licencję. Ponowna instalacja nakłada na podatnika obowiązek zgłoszenia nowej kasy do naczelnika urzędu skarbowego.

Czy przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu lub tabletu grozi utratą kasy?

W skrócie: Tak.

Takie działanie niesie skutek podobny, jak w przypadku odinstalowania kasy lub usunięcia danych kasy. Taka sytuacja stwarza konieczność zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego utraty kasy. Nie ma możliwości przywrócenia tych danych z kopii zapasowej, ani odzyskania tych danych i ponownego wykorzystania po ponownej instalacji kasy.

Oczywiście istnieje możliwość ponownej instalacji aplikacji i szybkiego sfiskalizowania nowej kasy. W tym celu należy nabyć nową licencję. Ponowna instalacja nakłada na podatnika obowiązek zgłoszenia nowej kasy do naczelnika urzędu skarbowego.

Czy razem z kasą dostanę drukarkę?

Wirtualna kasa fiskalna Kasa123 Aplikasa nie posiada żadnych fizycznych części, elementów i modułów. Ponieważ ustawodawca przewiduje potrzebę wydruku paragonu, gdy nie ma możliwości przesłania dokumentu elektronicznie, każdy podatnik powinien posiadać odpowiednią drukarkę. W aktualnej instrukcji podajemy wymagania dla drukarek i podajemy przykładowe urządzenia spełniające te wymagania. Obecnie na rynku można znaleźć wiele takich urządzeń. Ich koszt najczęściej waha się między 50 – 150 PLN. Przykład: GOOJPRT PT-210. Drukarkę należy kupić we własnym zakresie.

Czy skasowanie danych aplikacji grozi utratą kasy?

W skrócie: Tak.

Aby zapobiec przypadkowemu usunięciu danych kasy z pamięci urządzenia dodaliśmy funkcję utrudniającą takie działanie. Jeżeli jednak użytkownik zdoła usunąć dane kasy, to niesie to skutek podobny, jak w przypadku odinstalowania kasy. Taka sytuacja stwarza konieczność zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego utraty kasy. Nie ma możliwości przywrócenia tych danych z kopii zapasowej, ani odzyskania tych danych i ponownego wykorzystania po ponownej instalacji kasy.

Oczywiście istnieje możliwość ponownej instalacji aplikacji i szybkiego sfiskalizowania nowej kasy. W tym celu należy nabyć nową licencję. Ponowna instalacja nakłada na podatnika obowiązek zgłoszenia nowej kasy do naczelnika urzędu skarbowego.

Czy zawsze muszę drukować klientowi wystawiony paragon?

Podatnik używający kasy fiskalnej w formie oprogramowania ma możliwość wysłania dokumentu sprzedaży drogą elektroniczną (np. mailem), jeżeli tak umówił się  z klientem. W przeciwnym wypadku kasa wydrukuje paragon na wskazanej drukarce. Taki paragon należy wydać klientowi.  W praktyce, jeżeli kierowca nie ma technicznych możliwości wysłania dokumentu drogą elektroniczną, to kierowca powinien posiadać drukarkę bluetooth lub sieciową, która współpracuje z naszą aplikacją Kasa123, aby mieć możliwość wydruku. Takie urządzenia są łatwo dostępne oraz niedrogie w zakupie i eksploatacji.

Czy zgubienie telefonu grozi utratą kasy?

W skrócie: Tak.

Taka sytuacja stwarza konieczność zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego utraty kasy. Nie ma możliwości przywrócenia danych kasy z kopii zapasowej w chmurze, ani odzyskania tych danych z serwerów CRK i ponownego wykorzystania po ponownej instalacji kasy.

Oczywiście istnieje możliwość ponownej instalacji aplikacji na nowym urządzeniu i szybkiego sfiskalizowania nowej kasy. W tym celu należy nabyć nową licencję. Ponowna instalacja nakłada na podatnika obowiązek zgłoszenia nowej kasy do naczelnika urzędu skarbowego.

Dlaczego kierowca może zmienić kwotę podczas wystawiania paragonu?

Pytanie nie dotyczy programu kasy fiskalnej, a współpracy z aplikacją współpracującą – w tym wypadku aplikacji kierowcy i administratora systemu Taxi123. Cena na paragonie nie może ulec zmianie, gdy jest ceną gwarantowaną (np. wycena przez dyspozytora może być ceną gwarantowaną, jeżeli tak jest ustawiony serwer systemu Taxi123) lub gdy jest to cena umowna wpisana przed rozpoczęciem kursu. Jeżeli cena z pochodzi z licznika w aplikacji kierowcy, to kierowca będzie mógł zmienić cenę końcową, jeżeli zasady w korporacji na to pozwalają. W skrócie cena jest:

 • niezmienialna, jeżeli wycena jest ceną gwarantowaną,
 • niezmienialna, jeżeli podana została cena umowna na początku kursu,
 • zmienialna, jeżeli pochodzić z licznika i będzie zmienialna w zakresie podanym przez administratora.
Dlaczego nie mogę uruchomić kasy?

Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Problem z uruchomieniem kasy najczęściej wywołany jest problemem z samym telefonem i nie mamy na to wpływu. Należy jednak pamiętać, że kasa w postaci oprogramowania nie jest zwykłą aplikacją i problemu nie rozwiąże zwykłe przeinstalowanie kasy. Oznaczałoby to utratę kasy, co rodzi obowiązek zgłoszenia tego faktu do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Jeżeli kasa się uruchamia, ale nie możesz się zalogować, to może oznaczać, że kasa została zablokowana. Kasa wyświetla taki komunikat.

Jeżeli użytkownik jest zalogowany, ale nie może prowadzić ewidencji, to powinien widzieć czerwone pole ostrzeżenia.Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ostrzeżeń można znaleźć w aktualnej instrukcji obsługi. Typowym przykładem takiej sytuacji może być brak dostępu do internetu, w wyniku czego kasa nie pobrała aktualnych kluczy.

Dlaczego nie mogę wydrukować dokumentu?

W takiej sytuacji należy upewnić się, czy urządzenie, na którym zainstalowana jest kasa połączyła się z wybraną drukarką.

Częste przyczyny problemu, to wybranie złego urządzenia, zbyt duża odległość między telefonem a drukarką, czy zajęcie drukarki przez inne urządzenie.

Dlaczego to kierowca, a nie administrator zaznacza, że chce korzystać z kasy w postaci oprogramowania?

Pytanie nie dotyczy programu kasy fiskalnej, a współpracy z aplikacją współpracującą – w tym wypadku aplikacji kierowcy i administratora systemu Taxi123. Chociaż wystawienie dokumentu sprzedaży jest obowiązkiem podatnika, to administrator  systemu (czyli właściciel korporacji lub osoba reprezentująca go) zapewnia swojego klienta o właściwych standardach. Włączenie kasy wirtualnej będzie regulowane przez administratora na kierowcy w zakresie:

 • wg ustawień aplikacji – używanie kasy wirtualnej zależy od kierowcy,
 • niedozwolone – używanie kasy wirtualnej nie jest możliwe,
 • obowiązkowe – używanie kasy wirtualnej jest obowiązkowe.

Dodatkowo ustawiony będzie właściwy kod stawki PTU.

Gdzie znajdę numer unikatowy kasy?

Numer unikatowy kasy składa się z 3 liter oraz 10 cyfr i występuje w dolnej części paragonu, bezpośrednio pod logo fiskalnym. Można go znaleźć również na innych dokumentach, np. raporcie fiskalizacji, raportach dobowych oraz w Menu kasy > Informacje > O kasie. Przykładowy nr: WAE2001007193

Jak uzyskać KUPON, potrzebny do wykonania fiskalizacji kasy?

W skrócie: od producenta.

Wejdź na stronę https://kasa123.pl i wybierz odpowiedni produkt. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami pod nr tel.: (+48) 221199123.

O zakupie kasy i fiskalizacji należy poinformować administratora systemu Taxi123 w celu odpowiedniej konfiguracji naliczania w aplikacji kierowcy.

Jak wyeksportować dane kasy na urządzenie zewnętrzne np. na komputer?

Taka opcja dostępna jest w menu kasy > Raporty > Eksportowanie danych. Podczas eksportu należy wskazać lokalizację zapisywanego pliku ZIP. Należy jednak pamiętać, że funkcja ta nie służy do przenoszenia danych z jednej kasy do drugiej, taka operacja nie jest możliwa.

Jaka kontrolę ma administrator / właściciel firmy, w której zatrudniony jest kierowca nad wystawianymi dokumentami?

Należy pamiętać, że obowiązki związane z kasą fiskalną, w tym z kasą wirtualną reguluje ustawodawca. Za wystawianie dokumentów odpowiada przedsiębiorca / podatnik. Administrator lub właściciel firmy będzie mógł zobaczyć listę wystawionych dokumentów w powiązaniu ze zleceniami w aplikacji administrator.

Jakie są obowiązki związane z wirtualną kasą fiskalną?

Obowiązki podatnika związane z używaniem kasy fiskalnej w formie oprogramowania zostały opisane w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 26 maja 2020 r . w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Dotyczą one min. poprawnej konfiguracji urządzenia, na której instalowana jest kasa, zapewnienia dostępu urządzenia do sieci Internet, czy też poprawnego połączenia kasy z wybraną przez siebie drukarką.

Aby dowiedzieć się więcej należy zapoznać się z rozporządzeniem.

Jakie zdarzenia przechowywane są w pamięci kasy?
 • Kasa rejestruje zdarzenia:
  • zmiany stawek podatku;
  • ręczne zmiany ustawień daty i czasu;
  • zmiany waluty ewidencyjnej;
  • zmiany konfiguracji przesyłania danych, z wyłączeniem dostępu do konfiguracji sieci;
  • fiskalizację;
  • zakończenie pracy kasy w trybie fiskalnym;
  • aktualizację programu pracy kasy;
  • edycję źródła aktualizacji programu pracy kasy;
  • zmiany adresu punktu sprzedaży;
  • wymiany klucza publicznego kasy;
  • blokady możliwości prowadzenia ewidencji;
  • sytuacje awaryjne.

  (Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. (poz. 957)) (§ 2. Załącznika)

Kiedy mogę anulować paragon fiskalny?

Możesz anulować paragon fiskalny wtedy gdy:

 • miałeś kurs, który rozpoczął się postojem nie dłuższym niż 20 minut i zakończył przejechaniem odcinka drogi nie dłuższego niż 500 m, albo samym postojem nie dłuższym niż 20 minut;
 • wyszedłeś awaryjnie z ewidencji.

(§50. ust. 3 Załącznika) (§ 22. pkt. 3. Załącznika)

Podczas zlecenia z ręki mogę wyjść z aplikacji i zlecenie zostanie zakończone bez paragonu, czy to tak powinno działać.

Pytanie nie dotyczy programu kasy fiskalnej, a współpracy z aplikacją współpracującą – w tym wypadku aplikacji kierowcy. Po uruchomieniu kasy wirtualnej i rozpoczęciu zlecenia z ręki kierowca:

 • nie będzie mógł się wylogować bez wystawienia dokumentu, lub
 • zlecenie zostanie prolongowane i po ponownym uruchomieniu aplikacji/zalogowaniu będzie nadal aktywne i będzie wymagało wystawienia dokumentu przed zakończeniem tego zlecenia.
Skąd bierze się kwota na paragonie?

Kasa123 Aplikasa jest rodzajem kasy fiskalnej specjalnej. Nie można na niej stworzyć dowolnego dokumentu sprzedaży. Dane dotyczące sprzedaży muszą pochodzić z aplikacji współpracującej, w tym przypadku jest to aplikacja kierowcy systemu Taxi123. Zapoznaj się z instrukcją, aby włączyć opcję kasy fiskalnej w swojej aplikacji kierowcy. Następnie na zakończenie transakcji użyj funkcji Paragon. W zależności od ustawień korporacji i ewentualnej wyceny, należność za kurs będzie pochodzić z wyceny dyspozytora, z wyceny w aplikacji do zamawiania, z licznika lub z ceny umówionej z klientem przed kursem. Po zakończeniu transakcji paragon będzie wydrukowany i dostępny w pamięci kasy.

Skąd otrzymać drukarkę?

Producent kasy nie udostępnia drukarek i nie przewiduje sprowadzania ich w celu sprzedaży, ze względu na dużą ilość takich urządzeń na rynku. Przed zakupem warto upewnić się, że urządzenie nie jest sprowadzane przez pośrednika, przez co cena urządzenia może być znacznie wyższa. W aktualnej instrukcji podajemy wymagania dla drukarek i podajemy przykładowe urządzenia spełniające te wymagania. Obecnie na rynku można znaleźć wiele takich urządzeń. Ich koszt najczęściej waha się między 50 – 150 PLN. Przykład: GOOJPRT PT-210.

Skończył mi się papier w drukarce, i nie mogę wydrukować raportu dobowego. Czy mogę wysłać przez Internet dany dokument na inne urządzenie?

W skrócie: Tak.

Raport dobowy jest dokumentem zapisywanym w pamięci fiskalnej. Można go wydrukować natychmiast, eksportować na inne urządzenie i wydrukować na drukarce desktopowej lub wrócić do dokumentu po uzupełnieniu papieru w drukarce paragonowej.

W jaki sposób anulować wygenerowany paragon?

Taka możliwość nie istnieje. Można anulować paragon fiskalny wtedy gdy:

 • kurs rozpoczął się postojem nie dłuższym niż 20 minut i zakończył przejechaniem odcinka drogi nie dłuższego niż 500 m, albo samym postojem nie dłuższym niż 20 minut;
 • kasa wyszła awaryjnie z ewidencji.

(§50. ust. 3 Załącznika) (§ 22. pkt. 3. Załącznika) Taki dokument zgodnie z regulacjami Ministerstwa Finansów będzie zawierał nagłówek PARAGON ANULOWANY.

W jaki sposób mogę połączyć program Kasa123 Aplikasa z drukarką?

Szczegółowe i aktualne informacje na ten temat zawiera instrukcja. Aby połączyć program Kasa123 Aplikasa musisz zapewnić połączenie Bluetooth v. 5.0 z drukarką. Drukarka powinna spełniać poniższe wymagania:

 • PARAGONOWA OBSŁUGUJĄCA PROTOKÓŁ ESC/POS ZE STEROWNIKIEM SYSTEMOWYM, USTAWIONA JAKO DRUKARKA DOMYŚLNA W URZĄDZENIU, USTAWIONA DO OBSŁUGI :
  • STRONY KODOWEJ: CP852,
  • SZEROKOŚCI PAPIERU: 58 LUB 80MM,
  • ILOŚCI ZNAKÓW W LINII: 48 I 24,
  • ROZDZIELCZOŚCI: 203 DPI.

Przykładowa drukarka: GOOJPRT PT-210

Połączenie kasy z drukarką oraz dodatkowe ustawienia są możliwe przez graficzny interfejs kasy.

W kolejce wydruku miałem dokumenty ale nie udało mi się ich wydrukować i zniknęły. Jak mogę do nich wrócić?

Kolejka wydruków odnosi się głównie do dokumentów niefiskalnych, które z natury nie są tak istotne jak paragony.

Wyświetlenie dokumentu z kolejki wydruku spowoduje usunięcie go z kolejki, jednak wszystkie dokumenty zapisywane są w pamięci kasy. Aby wrócić do wybranego dokumentu skorzystaj z menu kasy > Raporty > Wyszukiwanie dokumentów. Należy wprowadzić parametry wyszukiwania.

W zainstalowanej kasie mam tylko podgląd raportu fiskalizacji. Jak mogę stworzyć np. nowy paragon fiskalny?

Kasa123 Aplikasa jest rodzajem kasy fiskalnej specjalnej. Nie można na niej stworzyć dowolnego dokumentu sprzedaży. Dane dotyczące sprzedaży muszą pochodzić z aplikacji współpracującej, w tym przypadku jest to aplikacja kierowcy systemu Taxi123. Zapoznaj się z instrukcją, aby włączyć opcję kasy fiskalnej w swojej aplikacji kierowcy. Następnie na zakończenie transakcji użyj funkcji Paragon. W zależności od ustawień korporacji i ewentualnej wyceny, należność za kurs będzie pochodzić z wyceny dyspozytora, z wyceny w aplikacji do zamawiania, z licznika w aplikacji kierowcy lub z ceny umówionej z klientem przed kursem. Po zakończeniu transakcji paragon będzie dostępny w pamięci kasy i natychmiast wydrukowany lub wysłany klientowi.

X
0
0
Twoje zamówienie
Jeszcze nic nie zamówiłeś?Wróć do zamawiania
Calculate Shipping
Scroll to Top